Lata 1989-2019

 

Pocztówki związane z Niskiem wydawane były po 1989 roku przez wielu różnych wydawców. Poniżej staram się przedstawić tę część mojego zbioru chronologicznie - w kolejności ukazywania się kartek w obiegu. Niestety, na odwrocie tych pocztówek często brakuje adnotacji o wydawcy i roku wydania, więc niektóre podane przez mnie dane mogą nieco mijać się z prawdą. Oczywiście, po uzyskaniu dodatkowych informacji, wprowadzę do tekstu niezbędne poprawki.


W latach 90-tych Nisko pojawia się po raz pierwszy na dwóch wielowidokowych pocztówkach z fotografami miast naszego regionu.

Jedna z nich została wydana w 1993 roku przez Wydawnictwo Elipsa z Chęcin, a dotyczące Niska ujęcie (w lewym dolnym rogu) przedstawia "Fragment rynku z budynkiem liceum”. Zdjęcie wykonał Krzysztof Śliwa.

Drugą pocztówkę wydała firma Roxana z Krosna, a zamieszczony fragment Niska (w prawym górnym rogu) to budynki Urzędu Gminy i Miasta oraz Sądu. Autorem tego ujęcia był A.Józefczyk.

 

nisko_elipsa_1nisko_roxana


Dopiero w połowie lat 90-tych ukazały się kolejne niżańskie pocztówki. Zostały one wydane przez Niżańskie Centrum Kultury "Sokół", a autorem zdjęć był Marian Pelic. Mimo ciekawych ujęć, rzuca się w oczy ich nieudana kolorystyka , za co winę najprawdopodobniej ponosi drukarnia . Warto jednak przyjrzeć się bliżej pocztówkom z tej serii – zwłaszcza pierwszej, prezentującej centrum Niska z lotu ptaka („Panorama miasta”). Kolejne kartki przedstawiają (wg opisów): „Plac Wolności - Budynek Sądu Rejonowego”, „Plac Wolności ”, „Ul.Paderewskiego”, „Niżańskie Centrum Kultury – Sokół”, „Kościół św. Józefa" - Witraż" , "Kościół św.Józefa" - Nisko  i „"Kościół św.Józefa" – Ołtarz główny”. Na odwrocie brak informacji o drukarni.

 

nisko_nck_1nisko_nck_2nisko_nck_3nisko_nck_4nisko_nck_5nisko_nck_6nisko_nck_60nisko_nck_7

 


Następną niżańską pocztówkę wydała Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego. Zawiera ona pięć widoków Niska, w tym aż trzy z Osiedla 1000-lecia, które prawie nie pojawia się na niżańskich pocztówkach. Opis na odwrocie jest dość skąpy: „Nisko - Osiedle mieszkaniowe; Plac Wolności; LO”. Autorem zdjęć był S.Kryczko, a drukiem zajęła się firma AMS.

 

nisko_tarr


Kolejna pocztówka z drugiej połowy lat 90-tych przedstawia „Bank Depozytowo-Kredytowy”. Została wydana przez rzeszowskie wydawnictwo Libri Ressovienses. Zdjęcie wykonał Igor Witowicz, druk zlecono firmie RS-DRUK. To samo ujęcie pojawia się na wielowidokowej pocztówce tego wydawnictwa „Stalowa Wola i okolice”.

 

nisko_librinisko_libri_2

 


Nocne ujęcie Niska uwieczniło na następnej pocztówce Wydawnictwo B.M.Graniczkowska z Mielca (autorem fotografii był M.S. Graniczkowski). Zamieszczony widok opisano na odwrocie „Nisko nocą. Fragment rynku.”

 

nisko_noc


W 1997 roku pojawia się w Nisku pierwsza pocztówka wydana przez Towarzystwo Kultury Chrześcijańskiej „LOGOS”, w 90 rocznicę ofiarowania Niska Sercu Jezusowemu. Opis na odwrocie informował o trzech zamieszczonych widokach: „Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa”, „Kaplica p.w.NMP Królowej Polski- osiedle Malce” i „Fragment parku”. Prawdopodobnie w tym samym roku ukazała się druga pocztówka Towarzystwa „LOGOS” zawierająca cztery widoki: „Obraz św.Józefa z ołtarza głównego niżańskiej fary”, „Kościół parafialny p.w.św.Józefa”, „Budynek Zespołu Szkół Elektrycznych” i „Siedziba Oddziału Banku Depozytowo Kredytowego”. Wszystkie fotografie wykonał Janusz Ogiński, a opracowaniem graficznym i drukiem obu pocztówek zajęła się Drukarnia Diecezjalna z Sandomierza.

 

nisko_logos_1nisko_logos_2

Cztery kolejne pocztówki Towarzystwa „LOGOS” ukazały się w Roku Jubileuszowym 2000 (o czym głosi napis na odwrocie). Tym razem opracowanie graficzne i druk powierzono Wydawnictwu „Sztafeta” ze Stalowej Woli, natomiast autorem zdjęć ponownie był Janusz Ogiński.

Na pierwszej zamieszczono 4 widoki: „Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa”, „Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin”, „Obraz św. Józefa Opiekuna Rodzin” i „Plebania przy niżańskiej farze”.

Na drugiej widzimy aż pięć widoków z Niska i najbliższej okolicy: „Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Nisku”, „Figura św. Antoniego w Racławicach”, „ Figura św. Rodziny w Nisku – Malcach”, „San w okolicy Zarzecza k.Niska”, i „Kaplica NMP Królowej Polski w Nisku – Malcach”.

Na trzeciej pocztówce zamieszczono również pięć widoków: „Zespół Szkół Elektrycznych”, „Osiedle 1000-lecia”, „Kamienica Ostrowskich”(rzadko fotografowana), „Plebania przy niżańskiej farze” i „Obraz św. Józefa Opiekuna Rodzin z niżańskiego Sanktuarium”.

Ostatnia z tych pocztówek przedstawia trzy ujęcia: „Obraz św.Józefa Opiekuna Rodzin” i „Figura Matki Bożej Miłosiernej z Nazaretu w "Domku Nazaretańskim" przy niżańskim Sanktuarium św.Józefa Opiekuna Rodzin”.

 

nisko_logos_3nisko_logos_4nisko_logos_5nisko_logos_6

 

Wkrótce w Wydawnictwie „Sztafeta” wydano kolejną pocztówkę „Nisko i okolice” zawierającą aż sześć ciekawych fotografii Janusza Ogińskiego: „Nowosielec-kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski”, „ Nisko-Malce - kaplica z 1910 r. p.w. NMP Królowej Polski”, „Racławice- kościół p.w. Św.Stanisława Biskupa”, „ San w okolicach Zarzecza”, „Nisko- Plac Wolności” oraz „Nisko - fragment parku”. Na razie nie mam informacji, kto był inicjatorem tego wydania, ale pocztówka ta stylistycznie nawiązuje do serii Towarzystwa Kultury Chrześcijańskiej "LOGOS".

 

nisko_logos_7

W tych latach ukazała się jeszcze seria pocztówek (prawdopodobnie również z inicjatywy Towarzystwa „LOGOS”), przedstawiająca obraz z kościoła parafialnego w Nisku „Św.Józef - Opiekun rodzin". Wg opisu na jednej z kartek, autorem zdjęcia był Janusz Ogiński. Na odwrocie brak jest informacji o wydawcy i drukarni. Poniżej przedstawiam trzy wersje tej pocztówki (prawdopodobnie istnieje jeszcze jedna). Dwie pierwsze różnią się szerokością dolnego marginesu i opisem na odwrocie. Trzecia posiada dodatkowe elementy graficzne na obwodzie i podpis na stronie widokowej.

 

nisko_kosciol_obraznisko_kosciol_obraz_2nisko_kosciol_obraz_3

 


Trzy kolejne pocztówki tworzą atrakcyjną graficznie serię, a zostały wydane w latach 2000 - 2003. Zaprojektował je Mariusz Kowalik, autorem fotografii był Janusz Ogiński, a opracowanie graficzne i druk wykonano w stalowowolskiej firmie Marlex Sp.z o.o. Pocztówki te upamiętniają rocznice: „50 lat Szkoły Elektrycznej w Nisku” (2000 rok), „90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Czarnieckiego w Nisku” (2002 rok) i „70-lecie nadania praw miejskich dla Niska” (2003 rok). Druga z wymienionych kartek zawiera reprodukcję międzywojennej pocztówki przedstawiającej ówczesne Gimnazjum.

 

nisko_rocznica_1nisko_rocznica_2nisko_rocznica_3


W kolejnych latach trzy pocztówki z widokami Niska wydała poznańska firma DDK Edition. Pierwsza pocztówka jest czterowidokowa i zamieszczono na niej wg opisu: „Plebanię i Sanktuarium Św.Józefa, Opiekuna Rodzin z XIX w.” , „Dom Nauczyciela” oraz „Budynek liceum”. Druga pocztówka przedstawia „Plebanię kościoła św.Józefa”, na trzeciej widzimy „Plac Wolności”. Autorem zdjęć był Dariusz Krakowiak, a kartki zaprojektował Krzysztof Gąszewski.

 

nisko_ddk_1nisko_ddk_3nisko_ddk_5

 


Następna seria to cztery pocztówki wydane przez Firmę Budowlaną „Mastora” (zapewne w celach reklamowych). Były to kartki wielowidokowe. Wszystkie fotografie wykonał Józef Grab. Na odwrocie brak informacji o drukarni i wielkości nakładu.

Pierwsza z pocztówek według opisu przedstawia cztery ujęcia: „Bank PKO S.A.” (w rzeczywistości Pekao S.A.), „Dom Nauczyciela”, „Zespół Szkół Elektrycznych” i „Ulicę Sandomierską”.

Na drugiej widzimy: „Figurę Serce Pana Jezusa”, „Sanktuarium Św.Józefa” i „Figurę Świętej Rodziny w Malcach”.

Trzecia pocztówka zawiera pięć widoków, ale opis mówi o sześciu: „Zielony Dworek”, „Pomnik Synów i Córek Ziemi Niżańskiej”, „Bloki przy Placu Wolności”, „Ulica Wolności, Sklep Papierniczy PAMA” , „Urząd Gminy i Miasta Nisko” (w rzeczywistości nie zamieszczono go na tej pocztówce) i „Sąd Rejonowy”.

Na czwartej pokazano cztery fragmenty Niska: „Urząd Gminy i Miasta Nisko”, „Ulica Paderewskiego”, „Pawilon Handlowy San”, „Liceum Ogólnokształcące”, a także herb miasta.

 

nisko_mastora_1nisko_mastora_2nisko_mastora_3nisko_mastora_4


Ciekawą serię pocztówek wydał w 2003 roku niżański Salon Sztuki, mieszczący się wówczas przy placu Wolności. Były to reprodukcje czterech akwareli rzeszowskiej malarki Jolanty Jakima-Zerek. Przedstawiają one budynek Banku PKO S.A., plebanię w Racławicach, niżański kościół parafialny pw.św.Józefa oraz dworek w Zarzeczu. Z adnotacji na odwrocie wynika, że okazją do wydania tych pocztówek było 70 lat istnienia Niska jako miasta.

 

nisko_akwarela_1nisko_akwarela_2nisko_akwarela_3nisko_akwarela_4

 


W 2006 roku regionalna gazeta "Super Nowości" wydała serię 34 reprintów przedwojennych pocztówek, m.in. z Tarnobrzega, Sandomierza, Rozwadowa, a także Niska. Były one dołączane pojedynczo do kolejnych wydań gazety, ukazał się też oddzielnie cały zestaw tych pocztówek w specjalnej obwolucie. Nisko pojawiło się na trzech reprintach, opisanych na odwrocie "Nisko, kościół parafialny pw.św.Józefa, okres 20-lecia międzywojennego" (pocztówka nr 13), "Nisko, Rada Powiatowa, początek XX wieku" (pocztówka na 11) i "Nisko, starostwo, początek XX wieku" (pocztówka nr 14). Każda z tych pocztówek miała dwie wersje: egzemplarze dołączane do gazety posiadały na odwrocie logo sześciu sponsorów wydania, egzemplarze z zestawu drukowane były bez nich. Dodatkowy napis na odwrocie informował: "Oryginał pocztówki pochodzi ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie".

 

nisko_reprint_kosciolnisko_reprint_rada powiatowanisko_reprint_starostwo

 


Kolejna niżańska pocztówka została wydana w 2007 roku, w setną rocznicę ofiarowania Niska Sercu Jezusowemu. Na odwrocie zamieszczono jedynie informację o autorze fotografii - Mariuszu Bobuli. Pocztówka przedstawia niżański kościół pw.św.Józefa, figurę Chrystusa Króla, a także tekst zamieszczony w 1907 roku na cokole tego pomnika przez fundatorów - małżeństwo Resseguierów.

 

nisko_2007


Na następnej pocztówce zamieszczono datę "4 czerwca 2008" i napis "Poświęcenie i wręczenie odnowionego Sztandaru Szkoły" a także fotografie Liceum Ogólnokształcącego, obu stron sztandaru oraz patrona szkoły - Stefana Czarnieckiego. Na odwrocie wydrukowano jedynie adres liceum i informację, że autorem projektu karty był Mariusz Kowalik.

 

nisko_lo_2008


Prawdopodobnie w tym samym roku serię czterech wielowidokowych pocztówek wydało Wydawnictwo Sztafeta ze Stalowej Woli. Autorem wszystkich fotografii był Janusz Ogiński.

Na pierwszej pocztówce zamieszczono 5 widoków: "Nisko - fragment rynku", "Zarzecze - storczyk plamisty", "Nisko - widok na szpital", "Malce - zimowit jesienny" i "Nisko - sanktuarium św.Józefa Opiekuna Rodzin".

Druga pocztówka zawiera aż sześć widoków Niska: "Sanktuarium św.Józefa Opiekuna Rodzin", "Magistrat", "Plebania z pocz.XX w.", "Dawna siedziba starosty, obecnie bank", "Dom Nauczyciela" i "Zwiastun przy drodze od Rzeszowa".

Na trzeciej zamieszczono pięć niżańskich widoków: "Fragment rynku", "Widok na szpital", "Willa z pocz.XX w. przy ul.B.Głowackiego", "Sanktuarium św.Józefa Opiekuna Rodzin" i "Nadsańskie łąki".

Ostatnia pocztówka z tej serii zawiera również pięć widoków, ale na odwrocie opisano tylko cztery: "Widok na szpital powiatowy", "Magistrat", "Willa z pocz.XX w. przy ul. B.Głowackiego" oraz "Fragment rynku". Brak jest podpisu fotografii w prawym górnym rogu, czyli obecnej siedziby banku Pekao S.A.

 

nisko_sztafeta_1nisko_sztafeta_2nisko_sztafeta_3nisko_sztafeta_4

 


W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Nisku wydało serię kilkunastu pocztówek przedstawiających różne miejscowości i atrakcje przyrodnicze powiatu niżańskiego. Zostały one wydane w ramach projektu "Aktywność mieszkańców szansą rozwoju powiatu niżańskiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jedna z tych pocztówek przedstawia cztery (nieopisane) fragmenty Niska: siedzibę Banku Pekao S.A., budynek Urzędu Gminy i Miasta Nisko, herb miasta stojący przy drodze od Rzeszowa oraz budynek Liceum Ogólnokształcącego. Inna została podpisana jako "Nisko z lotu ptaka", w rzeczywistości przedstawia jednak tereny leżące poza granicami miasta - a mianowicie fragment sąsiednich Racławic, nazywany Waldekówką. Pozostałe pocztówki tej serii dotyczą innych miejscowości powiatu, więc nie zamieszczam ich na tej stronie. Niestety, na odwrocie brak jakichkolwiek informacji o wydawcy, drukarni, autorze zdjęć itp.

 

nisko_gmina i miasto_4 widokinisko_z lotu ptaka


Na następnych trzech pocztówkach nie zobaczymy wprawdzie żadnych fragmentów miasta, ale przedstawiony na nich Zespół Pieśni i Tańca "Racławice" jest trwale związany z regionem niżańskim. Wydawcą tej serii kartek był Katolicki Dom Kultury Arka w Racławicach.

 

nisko_arka_1nisko_arka_2nisko_arka_3

 


Kolejne dwie pocztówki związane z Niskiem zostały wydane w 2009 roku z okazji 10 lat Powiatu Niżańskiego. Autorem projektu obu kartek był Marcin Grabas, a druk zlecono Firmie Poligraficznej "Stemp-Art" ze Stalowej Woli. Pierwsza z tych pocztówek przedstawia siedem widoków z różnych zakątków powiatu niżańskiego, m.in. "Pomnik Orląt Lwowskich w Nisku" (w lewym górnym rogu). Autorem wszystkich fotografii był Janusz Ogiński. Na drugiej pocztówce zamieszczono mapkę powiatu z zaznaczonymi granicami i nazwami gmin, w tym nazwę i herb miasta Nisko. W prawym dolnym rogu obu pocztówek znajduje się herb Powiatu Niżańskiego.

 

nisko_powiat nizanski_7 widokownisko_powiat nizanski_mapa

 


W 2009 roku dwudziestą rocznicę powstania obchodziło niżańskie Koło Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Z tej okazji została wydana pocztówka, na której zamieszczono m.in. logo Koła i fotografie dwóch medali pamiątkowych związanych z Niskiem. Autorem projektu karty był Mariusz Kowalik.

 

nisko_kolo numizmatyczne


W tym samym roku Wydawnictwo Świętokrzyskie Elipsa z Kielc wydało pięciowidokową pocztówkę z Niska. Przedstawiono na niej budynek liceum, pocztę, pomnik na Placu Wolności, plebanię i kościół pw.św.Józefa, a także mapkę Polski z zaznaczonym położeniem Niska oraz herb miasta. Na odwrocie zamieszczono m.in. oznaczenie kartki (NIS09-001). Autorem zdjęć był Krzysztof Śliwa, pocztówkę opracował graficznie Artur Stolarski.

 

nisko_elipsa_2009


 

Poniżej prezentowane są cztery pocztówki, które upamiętniają wystawy organizowane przez Towarzystwo Ziemi Niżańskiej. Ukazywały się one w bardzo niskich nakładach, stąd są dość trudne do zdobycia.

Pierwsza z nich została wydana z okazji wystawy "Technika dawnych lat" prezentowanej w siedzibie TZN w 2010 roku. Pocztówkę zaprojektował Paweł Śnieżek, właściciel wystawianej kolekcji zabytków techniki. Na stronie widokowej prezentowane jest m.in. logo Towarzystwa, a na stronie odwrotnej przybito okolicznościowy stempel przygotowany na tę okazję.

 

nisko_tzn_technikanisko_tzn_technika_stempel

Druga pocztówka upamiętnia otwartą 2 marca 2011 roku Wystawę Koła Numizmatycznego w Nisku "Karty historii medalami i odznakami pisane". Na stronie widokowej przedstawiono odznakę Szkoły Podoficerów Piechoty dla Małoletnich nr 3 w Nisku, medal XX-lecia koła PTN w Nisku oraz zdjęcie Pomnika Orląt Lwowskich, z budynkiem będącym siedzibą TZN w tle. Na drugiej stronie pocztówki przybito okolicznościowy stempel wystawy. Kartę zaprojektował Paweł Śnieżek, a wydrukowano ją w nakładzie zaledwie 70 egzemplarzy w firmie "AGR-Systems" ze Stalowej Woli.

 

nisko_tzn_medalenisko_tzn_medale_stempel

Trzecia pocztówka upamiętnia otwarcie w dniu 31 maja 2011 roku wystawy "Łowiectwo lasom polskim".  Zamieszczono na niej fotografie sztandarów niżańskich organizacji łowieckich: Koła Łowieckiego "Bażant" i Wojskowego Koła Łowieckiego "Sygnał", a także herbu Niska stojącego na granicy miasta. Pocztówka została wydrukowana przez stalowowolską firmę "AGR-Systems" w nakładzie 150 egzemplarzy. Projekt graficzny przygotował Paweł Śnieżek. Co ciekawe, istnieje co najmniej sześć odmian tej pocztówki, które różnią się kolorem napisu "Łowiectwo lasom polskim" oraz występowaniem białej obwódki.

 

nisko_tzn_lowiectwo_1nisko_tzn_lowiectwo_2nisko_tzn_lowiectwo_3nisko_tzn_lowiectwo_4nisko_tzn_lowiectwo_5nisko_tzn_lowiectwo_6

Czwarta pocztówka została wydana z okazji wystawy "Nisko na starych pocztówkach" otwartej 26 sierpnia 2011 roku w siedzibie Towarzystwa Ziemi Niżańskiej. Na wystawie zaprezentowano ponad 120 przedwojennych pocztówek z Niska pochodzących ze zbiorów Jana Adama Barańskiego i Piotra Barcia. Nakład pamiątkowej kartki, wydrukowanej w firmie "AGR-Systems", wyniósł 374 egzemplarze. Autorem projektu graficznego był Mariusz Kowalik. Pocztówka posiada cztery wersje, różniące się występowaniem białej obwódki i położeniem logo TZN.

 

nisko_tzn_pocztowki_1nisko_tzn_pocztowki_2nisko_tzn_pocztowki_3nisko_tzn_pocztowki_4


W drugiej połowie 2011 roku ukazały się dwie pocztówki wydane przez Wydawnictwo "Sztafeta" na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

Pierwsza z prezentowanych pocztówek zawiera cztery, opisane na odwrocie, fotografie: "Dziko rosnący zimowit jesienny", "Zbiornik retencyjny na osiedlu Podwolina", "Plebania w Racławicach k.Niska" i "Magistrat w Nisku". Na drugiej zamieszczono trzy widoki: "Nisko-Plac Wolności", "Zabytkowy budynek z przełomu XIX i XX w., obecnie siedziba banku" i ponownie "Zbiornik retencyjny na osiedlu Podwolina". Na obu pocztówkach widnieje też herb miasta. Autorem wszystkich fotografii był Janusz Ogiński.

Warto podkreślić, że na zdjęciach zbiornika w Podwolinie uchwycono fragmenty regat żeglarskich organizowanych co roku przez prężnie działający niżański Jacht Klub.

 

nisko_sztafeta_2011_1nisko_sztafeta_2011_2

Dwie kolejne pocztówki zostały wydane przez Wydawnictwo "Sztafeta" w 2012 roku. Pierwsza przedstawia pięć widoków Niska: "Plac Wolności: Urząd Gminy i Miasta, Areszt Śledczy", "Sanktuarium św.Józefa Opiekuna Rodzin", "Niżańskie Centrum Kultury Sokół",, Siedzibę banku" i "Regaty na zbiorniku wodnym Podwolina". Na drugiej ukazano Pomnik Wdzięcznosci i Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Czarnieckiego. Autorem fotografii był ponownie Janusz Ogiński.

 

nisko_sztafeta_2012_1nisko_sztafeta_2012_2


W dniach 21-23 września 2012 roku w Nisku odbył się Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego. To wydarzenie było związane z obchodami Jubileuszu Stulecia Szkoły. Z tej okazji wydano pamiątkową pocztówkę. Autorem fotografii przedstawiającej odnowiony budynek liceum był Mariusz Kowalik.

 

nisko_2012_zjazd_lo


W 2013 roku wydawnictwo "Sztafeta" na zlecenie Urzędu i Gminy Miasta Nisko wydało pocztówkę z okazji 80-lecia nadania praw miejskich. Autorem zdjęć był Janusz Ogiński. Poszczególne ujęcia przedstawiają (wg opisu na odwrocie pocztówki): "Plac Wolności: pomnik Wdzięczności, fontanna miejska. Urząd Gminy i Miasta, pomnik - ławeczka hrabiny Marii Resseguier; autograf hrabiny, widok pałacu Resseguierów z 1899 r."

 

nisko_2013_5_widokow


Poniżej seria czterech pocztówek wydawnictwa "Koronis" z Bydgoszczy wydanych w 2014 roku ze wspólnym tematem: "Kościół i Sanktuarium św.Józefa, Opiekuna Rodzin". Autorami zdjęć byli Józef Kuffel i Janusz Ogiński (obraz "Św.Józef - Opiekun Rodzin").

 

nisko_koci_koronis_1nisko_koci_koronis_2nisko_koci_koronis_3nisko_koci_koronis_4


W 2017 roku firma "Grej" wydała 3-widokową pocztówkę przedstawiającą Plac Wolności, kościół pod wezwaniem św.Józefa Opiekuna Rodzin i ławeczkę Marii Resseguier. Autorem zdjęć był Grzegorz Rejman.

 

nisko_2017_3 widoki_a


Seria trzech wielowidokowych pocztówek została wydana w 2019 roku przez bydgoskie wydawnictwo "Koronis". Na zamieszczonych zdjęciach możemy oglądać głównie niżańskie pomniki oraz ławeczkę z postacią hrabiny Marii Resseguier.

 

nisko_5w_koronis_2019nisko_6w_2_koronis_2019nisko_6w_koronis_2019


W tym samym roku wydawnictwo DDK Edition wydało dwie wielowidokowe niżańskie pocztówki. Zamieszczono na nich m.in. zdjęcia budynku plebanii, banku Pekao S.A., Liceum Ogólnokształcącego, Urzędu Gminy i Miasta, Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji, Sanktuarium św.Józefa, ul.Paderewskiego, pomnika Orląt Lwowskich i pomnika Wolności oraz Plant Miast Partnerskich z ławeczką hrabiny Marii Resseguier. Autorem zdjęć był Dariusz Krakowiak, a projektantem pocztówek Krzysztof Gąszewski.

 

nisko_5w_ddk_2019nisko_7w_ddk_2019


W 2019 roku pierwszą niżańską pocztówkę wydała firma BADY z Kobyłki. Przedstawia ona różne ujęcia placu Wolności.

 

nisko_bady_2019


Ciekawe ujęcia zamieszczono na wydanej przez wyd.Sztafeta w 2019 roku 8-widokowej pocztówce. Zamieszczone na niej zdjęcia wykonali Adrian Starzomski, Janusz Ogiński i Marek Samojeden, a przedstawiają one: Niżańskie Centrum Kultury "Sokół", Niżańskie Centrum Historii i Tradycji, pomnik- ławeczkę hr.Marii Resseguier, budynek niżańskiego magistratu, niżański witacz, boisko i halę sportową przy PSP w Zarzeczu, zalew w Podwolinie i park miejski.

nisko_8w_sztafeta_2019