Inne druki pocztowe

 

W tej zakładce prezentuję różne druki pocztowe, zawierające elementy związane z Niskiem. Są to np. kartki pocztowe upamiętniające lokalne wydarzenia lub posiadające okolicznościowe stemple, a także inne druki wydane w formacie pocztówki.

 


Z okazji 50-lecia nadania praw miejskich dla Niska przygotowano okolicznościowy stempel z datą "20.10.1984" i herbem miasta. W rzeczywistości Nisko uzyskało prawa miejskie 20 października 1933, a więc jubileuszowy stempel powinien mieć datę "20.10.1983".

 

nisko_kp_1984


W maju 1984 roku powstała w Nisku "Poczta Harcerska", której naczelnikiem została Grażyna Kowalik. Dzięki tej inicjatywie w drugiej połowie lat 80-tych niżańscy harcerze wydali kilka ciekawych druków.

Pierwsza zamieszczona poniżej kartka pocztowa posiada okolicznościowy stempel z 1985 roku, upamiętniający X rocznicę powstania Tarnobrzeskiej Chorągwi ZHP oraz IX Rajd na Porytowe Wzgórze.

Rok później wydano dwie kartki pocztowe. Pierwsza dotyczyła otwarcia w dniu 21 marca 1986 r. przy Bibliotece Miejskiej Izby Pamięci Jana Marii Gisgesa - pochodzącego z Niska poety i prozaika. Druga ukazała się z okazji Zlotu Hufca Nisko w 75-lecie Harcerstwa Polskiego. Zamieszczono na niej m.in. herb Niska, krzyż harcerski i datę "1986-05-10".

Kolejna ciekawostka to przybity na kopercie stempel z 1983 roku (a więc sprzed momentu powstania niżańskiej Poczty Harcerskiej), który miał upamiętnić 65-rocznicę powstania ZHP.

Cenną pamiątka jest też kartka pocztowa z nadrukiem i znaczkiem Poczty Harcerskiej Nisko oraz stemplem "NISKO miastem od 20 X 1933 / 50 ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH / POCZTA HARCERSKA NISKO".

 

nisko_kp_1985nisko_kp_19856nisko_kp_1986nisko_kp_kopertanisko_kp_zhp_1983

Okazją do wydania przez Pocztę Harcerską następnego druku było 75-lecie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Czarnieckiego w Nisku. Był to dwukartkowy karnet w formacie pocztówki, na którego pierwszej stronie zamieszczono przedwojenną fotografię gimnazjum, a na trzeciej ujęcie budynku liceum z drugiej połowy lat 80-tych. Na karnecie była też informacja o odbywającym się w dniach 21-22 czerwca 1987 roku Zjeździe Absolwentów Gimnazjum i Liceum.

 

nisko_kp_1987anisko_kp_1987b

W dniu 15 sierpnia 1990 r. odsłonięto w Nisku odbudowany Pomnik Orląt Lwowskich, co niżańska Poczta Harcerska uczciła wydaniem kolejnej kartki pocztowej.

 

nisko_kp_1990

Trudno określić rok wydania dwóch następnych kartek pocztowych. Na awersie pierwszej z nich zamieszczono rysunek harcerza i napis "Pozdrowienia z obozu harcerskiego", a na rewersie "Poczta Harcerska Nisko".  Druga kartka upamiętnia "Rajd Tarnobrzeskiej Chorągwi ZHP Porytowe Wzgórze".

 

nisko_kp_oboznisko_kp_obozanisko_kp_rajd

 


W dniu 24 lipca 1993 roku odbył się w Zarzeczu II Niżański Jarmark Kultury. Z tej okazji przygotowano okolicznościowy stempel.

 

nisko_kp_1993


W 2009 roku dwudziestą rocznicę powstania obchodziła Komenda Rejonowa i Powiatowa Policji w Nisku, co uczczono wydaniem okolicznościowej kartki pocztowej. Poniżej zamieszczam dwie wersje tej kartki, drukowanej na różnych gatunkach papieru. Projekt kartki przygotował Mariusz Kowalik.

 

nisko_kp_policja1nisko_kp_policja2


Okazją do wydania kolejnej okolicznościowej kartki pocztowej było XXV Spotkanie Towarzyskie Koła Terenowego w Nisku Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, które odbyło się 19 listopada 2010 roku. Projekt kartki przygotował również Mariusz Kowalik.

 

nisko_kp_2010


W 2018 roku niżańscy harcerze obchodzili setną rocznicę istnienia harcerstwa na ziemi niżańskiej. Z tej okazji Poczta Harcerska Nisko wydała kartkę pocztową z okolicznościowym stemplem.

 

nisko_karta pocztowa_100 lat harcerstwanisko_karta pocztowa_100 lat harcerstwa_stempel


Na końcu tej zakładki zamieszczam okolicznościowe wydania przypominające kartki pocztowe, jednak bez możliwości wykorzystania ich do korespondencji (np. z powodu braku liniatury pocztówkowej).

Dwie pierwsze zostały wydane przez Urząd Gminy i Miasta Nisko i służyły do głosowania w plebiscytach na "Najsympatyczniejszą Niżankę 2003 r." i "Najpopularniejszego Sportowca Niska".

 

nisko_kp_plebiscyt1anisko_kp_plebiscyt1b

nisko_kp_plebiscyt2anisko_kp_plebiscyt2b

Trzecią kartkę wydano w 2004 roku z okazji obchodów stulecia "Sokoła" w Nisku. Przedstawiono na niej akwarelę Jolanty Jakimy-Zerek "Niżańskie przenikanie" z dwoma ujęciami budynku niżańskiego "Sokoła".


nisko_kp_sokol_anisko_kp_sokol_b

Dwie grafiki Romana Zielińskiego zamieszczono na dwukartkowym karnecie wykonanym wg projektu Lilli Witkowskiej i wydrukowanym na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Nisko przez Wydawnictwo Sztafeta w 2011 roku.


nisko_2011_karnet_1nisko_2011_karnet_2

Kolejna kartki, wydawane przez Urząd Gminy i Miasta od 2011 do 2015 roku, zawierały zimowe ujęcia Niska oraz życzenia świąteczno-noworoczne.


nisko_zyczenia_2011nisko_zyczenia_2011r

nisko_zyczenia_ugim_2012nisko_zyczenia_ugim_2012_r

nisko_zyczenia_2013_anisko_zyczenia_2013_r

nisko_zyczenia_2014anisko_zyczenia_2014r

nisko_yczenia_2017anisko_yczenia_2017r

W 2016 i 2017 roku trzy kartki widokowe z życzeniami świąteczno-noworocznymi wydało Koło Numizmatyczne w Nisku. Autorem projektów kart był Mariusz Kowalik, fotografii - Paweł Śnieżek, a nakłady wynosiły zaledwie 70-100 egz.


nisko_2016_koo numizmatyczne_anisko_2016_koo numizmatyczne_r

nisko_2017_koo numizmatyczne_1anisko_2017_koo numizmatyczne_1r

nisko_2017_koo numizmatyczne_2anisko_2017_koo numizmatyczne_2r