Album

 

Album „Nisko na starych pocztówkach” został wydany w 2012 roku na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Nisko przez Wydawnictwo „Sztafeta”. W albumie prezentowane są niżańskie pocztówki z kolekcji Jana Adama Barańskiego i Piotra Barcia. Uzupełnieniem są zdjęcia ze zbiorów Anieli Ryznar i Juliana Wragi, przedstawiające mieszkańców przedwojennego Niska. Redaktorem wydania i autorem tekstu jest Janusz Ogiński, wstępem opatrzył Jan Adam Barański, a graficznie opracowała Lilla Witkowska. Album prezentuje około 135 niżańskich pocztówek sprzed 1945 roku oraz 30 fotografii z tego okresu.