Galeria pocztówek

 

Pocztówki niżańskie ze względu na okres ich wydania można podzielić na 5 grup:

 

 

- z przełomu XIX i XX wieku (1898 r. - 1913 r.)

 

 

- z okresu I wojny światowej (1914 r. - 1918 r.)

 

 

- z okresu międzywojennego i okupacji (1918 r. - 1945 r.)

 

 

- z okresu PRL (1945 r. - 1989 r.)

 

 

- współczesne (od 1989 r.)