Pocztówki przedwojenne

 

Wśród pocztówek przedwojennych możemy wyróżnić te najstarsze - z przełomu XIX i XX wieku, następnie pocztówki z okresu I wojny światowej oraz wydania z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Znanych jest też kilka pocztówek okupacyjnych.

Największe zainteresowanie wzbudzają zwykle najstarsze egzemplarze każdej kolekcji. W Nisku pierwsze pocztówki ukazały się już w 1898 roku. To bardzo wcześnie, zważywszy na fakt, że na naszych ziemiach tego typu wydawnictwa pojawiały się zaledwie od kilku lat. Najstarsze znane obecnie ilustrowane kartki pocztowe na terenie Galicji wydano we Lwowie i Przemyślu w 1892 roku.

Zwraca uwagę ilość niżańskich pocztówek z przełomu XIX i XX wieku. Wydano ich zaskakująco dużo jak na tak małą miejscowość, która nawet nie posiadała praw miejskich (mimo, że już od 1857 roku była siedzibą starostwa). Najprawdopodobniej było to zasługą właścicieli Niska, Resseguierów, którzy utrzymywali ożywione kontakty ze swoją rodziną i znajomymi w Wiedniu. Na pewno byli dumni z gospodarczego rozwoju swoich niżańskich posiadłości i przeprowadzenia licznych inwestycji, więc mogąc uwiecznić to na wchodzących w modę ilustrowanych pocztówkach, korzystali z tej możliwości.

Inną prawdopodobną przyczyną wydawania dużej ilości kart pocztowych w Nisku, było stacjonowanie od 1894 roku w niżańskich koszarach najpierw 4 Batalionu Strzelców Polowych, a od 1907 roku IV Batalionu 40 Pułku Piechoty C.K. Armii. Żołnierze pochodzili z terenu całych Austro-Węgier, więc zapewne wykorzystywali atrakcyjne wizualnie pocztówki do prowadzenia korespondencji ze swoimi rodzinami.

Te przypuszczenia potwierdza analiza tych egzemplarzy mojej kolekcji, które były w obiegu pocztowym. Adresaci większości pocztówek z tego okresu mieszkali na terenie obecnej Austrii, Czech, Słowacji i Węgier.

Przedwojenne pocztówki