Pocztówki powojenne

 

Pocztówki powojenne do roku 1989 wydawane były przede wszystkim przez przedsiębiorstwa państwowe: PTTK, RUCH i KAW. Początkowo były to wydania czarno-białe, dopiero w 1968 roku ukazała się w Nisku pierwsza powojenna pocztówka kolorowa. Po 1990 roku pojawia się wielu różnych wydawców, stąd bardzo różna stylistyka współczesnych niżańskich pocztówek.

Warto zwrócić uwagę, że na pocztówkach wydawanych w latach 60-tych, 70-tych i 80-tych zamieszczano dość dokładne opisy zamieszczanych widoków, oraz informacje o dacie ich wydania, wielkości nakładu, a także o wydawnictwie i drukarni. Po roku 1990 ten dobry zwyczaj odszedł, niestety, w zapomnienie. Obecnie tego rodzaju informacje podawane są szczątkowo albo wcale, co dla kolekcjonera jest sporym utrudnieniem w katalogowaniu zbioru.